Reklamation og Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret & Standardfortrydelsesformular

Forbrugere, det vil sige enhver fysisk person, der indgår en retshandel, hvis formål i overvejende grad hverken kan tilregnes vedkommendes erhvervsarbejde eller selvstændige erhvervsmæssige virke, har ret til at træde tilbage fra en aftale i overensstemmelse med følgende regler:

A. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 30 dage

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (HJH Office GmbH, Christoph-Selhamer-Str. 2, 82362 Weilheim, Deutschland, Tel.: 0049 (0)881 / 924 521-10, Fax: 0049 (0)881 / 924 521-29, E-Mail: service@buerostuhl24.com) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.

Du afholder de direkte udgifter til tilbagesendelse af varerne. De direkte udgifter til tilbagesendelse af varer, der efter deres beskaffenhed ikke kan tilbagesendes på normal måde med posten (speditionsvarer), anslås for hver vare af den art til højst ca. 30 euro.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Generelle oplysninger

Du bedes undgå at beskadige og tilsmudse varen. Varen skal så vidt muligt leveres tilbage til os i den originale emballage med samtlige tilbehørsdele og alle emballagekomponenter. Anvend om nødvendigt en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for at anvende en emballage, der i tilstrækkelig grad beskytter mod transportskader. Vær opmærksom på, at de ovenstående generelle oplysninger ikke er nogen forudsætning for en virksom udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2
82362 Weilheim
Deutschland
Fax: 0049 (0)881 / 924 521-29
E-Mail: service@buerostuhl24.com

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med den indgåede aftale om følgende varer (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikkerelevante udstreges

FORTRYDELSESRET

Du har som privat forbruger ifølge loven ret til at fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage, men når du handler hos HJH Office, er perioden for fortrydelse forlænget til 60 dage. Vær dog opmærksom på at fortrydelsesretten ikke gælder erhvervsdrivende.

Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se information om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved fortrydelse i afsnittet: Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse.

Fortrydelsesfristen udløber 60 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Undtagelser til fortrydelsesretten
Du har ikke fortrydelsesret ved køb af specialfremstillede varer, dvs. varer som HJH Office har tilpasset eller produceret ud fra dine anvisninger. På samme måde kan du miste fortrydelsesretten, hvis du bryder forseglingen/emballeringen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan gensælges efter forsegling/emballeringen, er brudt.
I øvrigt har erhvervsdrivende ikke fortrydelsesret.

 

SÅDAN UDNYTTER DU FORTRYDELSESRETTEN
Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Vi anbefaler at du sender en mail, hvor du oplyser, at du fortryder købet og af hvilken/hvilke varer til: service@hjh-office.dk. Se samtlige kontaktoplysninger herunder:

Telefon: 35 30 10 85
E-mailadresse: service@hjh-office.dk

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den, uden samtidig at give besked om, at du fortryder.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse. Fortrydelsesformularen bliver sendt til dig sammen med vores bekræftelse af købet.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

RETURNERING AF VAREN OG RETUROMKOSTNINGER
Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du returnere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Således overgår ansvaret for at returfristen overholdes delvist til HJH Office. Du har som kunde fortsat ansvaret for at sende varen hurtigst muligt og senest 14 dage efter du har modtaget en retur label, eller i tilfælde af afhentning med fragtmand, at medvirke til at afhentningen af returvaren muliggøres indenfor 14 dage, f.eks. ved at være til stede på adressen, indenfor et nærmere aftalt tidsrum.

Returadressen er Best-Dealz-24, Ekernstraße 2, 26125 Oldenburg, Tyskland.

 

TILBAGEBETALING AF PENGENE VED FORTRYDELSE
Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Det gælder dog ikke i følgende situationer:

  • Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du ikke merudgiften refunderet.
  • Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af købet, tilbagebetaler vi ikke eventuelle leveringsomkostninger.

Husk at HJH Office dog altid står for leveringsomkostningen.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du vil modtage en bekræftelse via e-mail så snart vi har færdigbehandlet din returnering.

Vi tilbyder ikke ombytning af varer. Ønsker du en anden vare i forbindelse med returnering, er du naturligvis meget velkommen til at foretage en ny bestilling på hjh-office.dk.

AFPRØVNING AF VAREN OG EMBALLAGE
Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt varen på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den på vores lager. Gem derfor evt. postkvittering samt track and trace nummer eller kvittering for udlevering til fragtmanden.

REKLAMATION - HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN

Du har som forbruger 24 måneders reklamationsret efter købeloven. Det betyder, at hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.

En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os ”inden rimelig tid”. Vi anbefaler, at du klager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid.

Mener du at varen har en mangel beder vi dig, så detaljeret som muligt, oplyse, hvad problemet er. Vi beder dig i den forbindelse kontakte os på service@hjh-office.dk eller telefon: 35 30 10 85. Understøt gerne din forklaring af problemet, ved at sende billeder, som viser fejlen. Dette er ikke et krav, men det vil minimere ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, står vi naturligvis for dine rimelige fragtomkostninger. Dette kan, afhængig af varens art, klares enten ved at vi fremsender en DPD returlabel, så du selv kan tilbagesende varen omkostningsfrit, eller at vi arrangerer en afhentning af varen fra din adresse. Husk altid at varen skal sendes i forsvarlig emballage og husk at få en kvittering for afsendelse.

Nogle spørgsmål?

Vi er her for dig

  • 35 30 10 85
  • service@hjh-office.dk

Mandag til torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 16.00

Specialiceret forhandler

15 års erfaring

Dine fordele:

  • Mere end 100.000 varer på lager
  • Direkte fra producenten
  • Individuelt kundeservice
  • Gratis fragt
  • 60-dages returret
  • Øjeblikkelig forsendelse ved modtagelse af betaling inden kl. 13 (Man-fre)

Sikker shopping

Bestil uden risiko

PayPal Klarna Visa Mastercard amazonpay

Gode ratings

Vores kunder siger følgende

" V. Schneider ★★★★★
Udvalg og service er strålende!
Fantastiske produkter til rimelige priser!
Kun gode oplevelser indtil videre.
"

 

 


" M. Wallstein ★★★★★
Uforbeholden anbefaling.
Hurtig levering og god kvalitet.
"

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.