Til skolestart - Nu 15%* rabat på ALLE hjh OFFICE børnestole og -borde med rabatkoden HJH15KIDS !
*Gælder kun hjh OFFICE-produkter. Omfatter ikke allerede nedsatte varer. Kan ikke kombineres med andre kampagner. Periode: 08.04. - 21.04.2024

GARANTIBETINGELSER HOS HJH OFFICE GMBH

Vi yder 2 eller 4 års garant på vores produkter med brandet hjh office og mybuero (se varebeskrivelse). Fristen for beregning af garantiperioden begynder fra regningsdatoen. Vores garanti gælder inden for den Europæiske Unions territorium.

Hvis garantien træder i kraft inden for dette tidsrum vedrørende materielle fejl eller fabriksfejl, forbeholder vi os som garant retten til at yde en af følgende erstatninger inden for rammerne af garantien:

  • gratis erstatning af de defekte komponenter eller
  • udskiftning af produktet med et produkt af tilsvarende værdi

(eventuelt med en efterfølgede model, hvis vi ikke længere fører den oprindelige)

Ved spørgsmpl om garanti bedes du tage kontakt til:
HJH Office GmbH
Christoph-Selhamer-Str. 2
82362 Weilheim
Tyskland

Tlf: +49 (0) 881 / 924 521-10
Fax: +49 (0) 881 / 924 521-29
E-Mail: service@hjh-office.dk

Garantien bortfalder i tilfælde af skade på varen, der skyldes

  • forkert eller uhensigtsmæssig behandling
  • påvirkning fra omgivelserne (fugtighed, varme, støv etc.)
  • tilsidesættelse af visse sikkerhedsforanstaltninger
  • tilsidesættelse af brugervejledningens anvisninger
  • voldsom omgang (fx. slag, stød, tab)
  • egenhændige forsøg på reparation
  • normal slitage
  • transportskader

Det er en betingelse for vores udøvelse af garantien, at vi modtager bevis for bortfald af garanti i form af enten tilbagelevering af varen eller fotodokumentation. I den forbindelse skal det bemærkes, at man med en passende indpakning kan undgå transportskade undervejs.

Med henblik på at kunne gøre brug af garantien skal du vedlægge en kopi af den originale kvittering for vareforesendelsen eller sende den til os på email eller fax. Vi beder om din forståelse for, at vi uden en sådan dokumentation forbeholder os retten til at nægte dig ret til at indløse garantien. Fremsendelse af kopi at regningen sker med henblik på fastsættelse af dato for garantifrist. I forlængelse deraf bedes du anføre forhandlerens navn og adresse, såfremt det ikke fremgår af den vedhæftede kopi af regningen.

Er der tale om et berettiget garantikrav, foregår fragten og afviklingen af garantien uden beregning. Dine eventuelle afholdte udgifter til fragt bliver i så fald godtgjort.
Alle udførte ydelser inden for rammerne af garantien eller eftersalgsgarantien forlænger ikke den samlede garantiperiode.
HJH Office GmbH forbeholder sig eneret på at udøve en hvilken som helst form for prisnedslag.

GODE RÅD:
Dine rettigheder over for os i forhold til den indgåede købsaftale med os forbliver på alle måder uberørt af vores tilsagn om garanti. Eventuelle øvrige lovfæstede rettigheder over for os forbliver uberørt af dette tilsagn om garanti.

Hvis den købte vare er behæftet med mangler, kan du under alle omstændigheder holde os ansvarlig inden for rammerne af loven, uanset om der foreligger et garantikrav, eller om garantien tages i brug.

Copyright © 2024 HJH, Inc. All rights reserved.